Революционните предимства


21 Нюанса
За да завладее сърцата
на всички жени

  • Изключителен цвят – богат, естествен и траен

  • Дълготраен ефект

  • Изсветляване до три тона.*според инструментални тестове

За въпроси относно нашите
продукти или състава им,
може да се свържете с нас
на следните адреси и телефонен номер:

Л'Ореал България ЕООД, бул. Н. Вапцаров 55, 1407 София
contact.bulgaria@loreal.com
тел. 02 8190610